Виртуальные номера для HSBC

 
ANMÄRKNING: Om du betalar extra till ditt kreditkort när som helst kommer det inte att minska din direkta debitering
 
Your online access and linked card has been temporarily blocked due to suspicious activity. Please visit bit.ly/3JB3LXf to verify details
 
�Y�o�u�r� �o�n�l�i�n�e� �a�c�c�e�s�s� �a�n�d� �l�i�n�k�e�d� �c�a�r�d� �h�a�s� �b�e�e�n� �t�e�m�p�o�r�a�r�i�l�y� �b�l�o�c�k�e�d� �d�u�e
 
� �t�o� �s�u�s�p�i�c�i�o�u�s� �a�c�t�i�v�i�t�y�.� �P�l�e�a�s�e� �v�i�s�i�t� �b�i�t�.�l�y�/�3�J�B�3�L�X�f� �t�o� �v�e�r�i�f�y� �d�e�t�a
 
您的激活码是(73102533)。 汇丰银行不会要求通过此电话或文本。 只有欺诈者会。 24小时后到期。
 
ANMÄRKNING: Om du betalar extra till ditt kreditkort när som helst kommer det inte att minska din direkta debitering
 
Dein Aktivierungscode lautet (90225150). HSBC WIRD DIES NICHT PER TELEFON ODER TEXT ANFORDERN. NUR BETRÜGER WERDEN ES TUN. Verfällt in 24 Stunden.
 
ANMÄRKNING: Om du betalar extra till ditt kreditkort när som helst kommer det inte att minska din direkta debitering
 
ANMÄRKNING: Om du betalar extra till ditt kreditkort när som helst kommer det inte att minska din direkta debitering
 
ANMÄRKNING: Om du betalar extra till ditt kreditkort när som helst kommer det inte att minska din direkta debitering
 
ANMÄRKNING: Om du betalar extra till ditt kreditkort när som helst kommer det inte att minska din direkta debitering